Asiakirjat SP: n sulkemiseksi - mitä asiakirjoja tarvitaan SP: n sulkemiseksi

Nykyaikaisessa liike-elämässä melko usein on tilanteita, joissa yrittäjät alkavat miettiä toimintatyyppinsä muuttamista, mikä saa heidät etsimään vastauksia kysymykseen siitä, mitä asiakirjoja heidän tarvitsemansa sulkemisen vuoksi on valmisteltava, jotta tämä menettely voitaisiin toteuttaa nopeasti ja ilman tarpeettomia taloudellisia kustannuksia. Syyt, jotka yrittävät yrittäjiä tekemään tällaisia ​​päätöksiä, voivat olla täysin erilaisia, mutta useimmiten ne liittyvät liiketoiminnan epäonnistumiseen.

Asiakirjat SP: n sulkemiseksi

Esimerkiksi markkinatilanne on muuttunut, verot ovat nousseet tai valtion politiikka yrittäjiä kohtaan on tullut paljon kovemmaksi ja niin edelleen. Tämä artikkeli ei anna yksityiskohtaista analyysiä syistä, jotka pakottavat yrittäjät sulkemaan liiketoimintaansa. Sen päätavoitteena on auttaa lukijoita mahdollisimman nopeasti käsittelemään julkisyhteisöjen edustajia, jotka ovat vastuussa yritysten rekisteröinnistä ja selvitystilasta, jos heillä on tarvetta lopettaa kaupallinen toiminta.

Esitetyt tiedot ovat kiinnostuneita sekä yrittäjille että lukijoille, jotka suunnittelevat vain omaa liiketoimintaa, sekä taloudellisten oppilaitosten opiskelijoita ja opettajia.

Mitä sinun tarvitsee tehdä ennen sulkemista

Ennen esitetyn kysymyksen yksityiskohtaisen analyysin aloittamista on syytä kiinnittää lukijoiden huomiota siihen, että vuonna 2017 tehdyt asiakirjat eivät poikkea aiempien jaksojen vaatimuksista, mutta monilla verohallinnoilla on usein joitakin eroja tässä menettelyssä. Samaan aikaan kaikkien yrittäjien (jotka harjoittavat liiketoimintaa yksityishenkilönä), ennen kuin jatkavat liiketoimintayksikön selvittämistä, on ratkaistava varsin paljon liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä.

  • Käsittele kaikki maksut valtiovarainministeriölle. Maksat veroja, maksuja ja maksuja rahastoille (PF, sosiaalivakuutus jne.), Jotta sinulla ei ole velkoja ja velvoitteita valtion virastoille. Muista luovuttaa kaikki raportit, vaikka et toiminut koko kuukauden tai neljänneksen ajan.

  • Seuraava tärkeä kohta on vuokratyöntekijöiden kanssa tehdyt asunnot. Palauta kaikki palkat ja loma-palkkiot niin, ettei yksikään työntekijöistä ole valittanut sinusta. Ratkaisemattomien asioiden tapauksessa yritä ratkaista kaikki itse, ilman, että asia saatetaan tutkittavaksi, vaikka olisit täysin varma, että olet oikeassa.

  • Jos olet käyttänyt kassakoneita ja sinettejä liiketoimintaprosessiin, muista poistaa ne.

  • Tärkeiden tapausten luettelossa on oltava kohde rahoituslaitoksista, joiden kanssa olet tehnyt yhteistyötä. Sinun on maksettava kaikki lainat, mukaan lukien tililuotot ja muut pienet tyhjät lainat, sekä yrityksesi läheiset selvitystilit. Lisäksi tarkista huolellisesti kaikki pankin kanssa tehdyt sopimusehdot, jotta viime hetkellä ei tule selväksi, että et ole täyttänyt velvoitteita tai sinulla on maksamattomia velkoja.

  • Erityinen paikka on asiakkaiden ja liikekumppaneiden käytössä. Et voi vain kadota asettamalla ihmisiä, joiden kanssa sinulla oli liikesuhde pitkään, ennen IP: n sulkemista. Tästä on varoitettava 2-3 viikkoa ennen liiketoimintayksikön selvitystilaa. Näin asiakkaat voivat löytää uusia toimittajia tai vaihtoehtoisia tuotteita vaarantamatta omaa liiketoimintaa. On suositeltavaa tehdä yhteensovittaminen kaikkien vastapuolten kanssa suojautuakseen kohtuuttomilta taloudellisilta vaateilta.

  • Ratkaise kaikki kysymykset sosiaalivakuutusrahaston työntekijän kanssa: taloudelliset velvoitteet, raportit, velat jne.

Kun olet ratkaissut edellä mainitut kysymykset, voit siirtyä suoraan tutkimusajanjakson päättämiseen. Muista, että sinulla on mahdollisuus säästää aikaa, voimaa ja hermoja antamalla tämän ongelman ratkaisu asiantuntijoille. Tällaisten palvelujen kustannukset riippuvat asuinalueesta ja yksilöllisistä ominaisuuksista (toiminta-alue, sen soveltamisala, tutkimusajanjakson kesto, työntekijöiden lukumäärä jne.).

Pakollisten kustannusten osalta on maksettava valtion maksu - 160 ruplaa (yksityiskohdat on saatavissa veroviraston edustajalta). Ei enää kuluja, lukuun ottamatta pieniä matkakustannuksia, paperitavaroita ja valokopioita, et ole odotettavissa. Luonnollisesti, jos olet itsenäisesti mukana SP: n sulkemisessa.

Sulkemisprosessi

Ennen kuin siirryt verovirastoon, sinun täytyy selvittää, mitä asiakirjoja tarvitaan IP: n sulkemiseksi, ja valmistele ne sitten. Vaadittavien asiakirjojen luettelo sisältää: hakemuksen (lomakkeen löytyy FTS: n verkkosivuilta), yrityksen omistajan henkilökohtaiset asiakirjat (passi, tunnuskoodi), ote valtion rekisteristä, yrittäjän todistus, kuitti (toinen paperi) valtion tullin maksamisesta sekä paperi eläkerahastosta , joka vahvistaa, että sinulla ei ole velkaa rahastoon.

Kuten jo todettiin, joillakin liittovaltion veropalvelun toimistoilla voi olla omat vaatimukset, jotka koskevat tutkimusajanjakson selvitystapaa, joten edellä lueteltu luettelo on mahdollisimman täydellinen; Mutta älä sulje pois mahdollisuutta, että vero voi lisäksi pyytää jonkinlaista asiakirjaa. Kiinnitä erityistä huomiota hakemuksen täyttämiseen, tee se hitaasti, tutkimalla kukin kysymys virheiden välttämiseksi.

Valmisteltujen asiakirjojen avulla siirryt verovirastoon (toimistoon, jossa olet rekisteröitynyt), jossa valtion virkamies hyväksyy paperisi ja toimittaa asianmukaisen kuitin. Viiden päivän kuluessa (ottamatta huomioon asiakirjojen toimittamispäivää) sinulle annetaan tai lähetetään postitse ilmoitus, joka on virallinen asiakirja, jolla vahvistetaan tutkimusajanjakson päättyminen Tämä liiketoimintayksikön selvitystapa ei kuitenkaan pääty tähän.

Kun FTS vastaanottaa ilmoituksen, sinun täytyy mennä eläkerahastoon, jossa sinun on saatava kuitit kiinteiden maksujen maksamisesta ja tietysti maksettava vaadittu summa. Jotkut lukijat ihmettelevät, voidaanko näitä maksuja jättää huomiotta, jotta vakavia seurauksia ei esiinny. Valitettavasti tämä ei ole realistinen, ja tällaisissa tapauksissa "ansaitset" kunnollisia sakkoja ja paljon epämiellyttäviä oikeudenkäyntejä Eläkerahaston edustajien kanssa. Lisäksi, jos et ole täyttänyt taloudellisia velvoitteita julkisyhteisöille, sinun on tehtävä tämä, jotta päätösasiakirjat tulevat voimaan.

On tilanteita, joissa yrittäjä asuu kaukana paikasta, jossa hänelle myönnettiin yritystodistuksen todistus. Tällöin kaikki artikkelissa mainitut asiakirjat voidaan lähettää postitse (älä sekoita sähköiseen postilaatikkoon) kirjattuna kirjeenä. Saat ilmoituksen, jossa ilmoitetaan päivä, jona asiakirjojen paketti on vastaanotettu verovalvontaviranomaiselle, sekä kysymyksesi ratkaisemisesta vastaavan tarkastajan allekirjoitus.

Jos liikemies, joka päättää sulkea yrityksensä, lähettää asiakirjoja postitse, hänen on todistettava allekirjoituksensa (hakemuksen päälle) notaarilla, ja nämä ovat ylimääräisiä rahoituskuluja. Samanlainen menettely olisi toteutettava, jos asianomaiset asianajajat tai muut alan asiantuntijat, joille olet palkannut tämän ongelman ratkaisemisen, joutuvat lopettamaan tutkimusajanjakson.

Yksi ajankohtaisempi kysymys aiheestamme, miten saada asiakirjoja velkojen sulkemiseen, on ensisijaisesti kiinnostunut liikemiehistä, jotka joutuvat vaikeaksi elämäntilanteeksi. Maamme lainsäädännön mukaan verohallinnon ja eläkerahaston edustajilla ei ole oikeutta kieltäytyä liiketoimintayksiköltä vastaanottamasta asiakirjoja lopettamaan tutkimusajanjakson. Toisin sanoen menettely, jossa velkaantunut yritys puretaan, olisi toteutettava tavanomaisella tavalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kun SP on suljettu, voit turvallisesti unohtaa velkoja. Älä unohda, että yrittäjä on yksilö, liiketoimintayksikkö lakkaa olemasta, ja henkilö pysyy.

Tämä tarkoittaa sitä, että siitä tulee automaattisesti kaikkien velkasitoumusten perillinen, Venäjän federaation siviililain ja muiden säädösten mukaisesti. On tilanteita, joissa veroviranomainen kieltäytyy kategorisesti hyväksymästä asiakirjoja IP: n sulkemiseksi, jos yrittäjällä on velkoja. Tällaisissa tapauksissa voit kulttuurisesti muistuttaa teitä mahdollisuudesta käsitellä asiaa tuomioistuimessa, jossa yrittäjä on voittaja, ja jos tällainen strateginen siirto ei tuo toivottua tulosta, voit vapaasti mennä viranomaisiin. Käytännössä nämä toimet ovat riittäviä, jotta voit vastaanottaa asiakirjoja ja antaa kuitin.

Useimmat lukijat ovat jo arvanneet, että kaikki rahastoihin, talousarvioon, työntekijöihin, rahoitus- ja luottolaitoksiin sekä asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin liittyvät velvoitteet, joita ei ole suoritettu tutkimusajanjakson selvittämisen jälkeen, eivät ole peruutettuja, vaan ne siirretään yksilölle.

Erittäin tärkeä hetki liikemiehille, jotka ovat päättäneet ratkaista taloudelliset ongelmansa tällaisen yksinkertaisen järjestelmän avulla. Toisaalta tutkimusajanjakson päättymistä voidaan käyttää valitun verojärjestelmän muuttamiseen. Lain mukaan yrittäjän on kirjoitettava veroviranomaiselle vastaava hakemus verovelvollisen järjestelmän muuttamiseksi, ja vasta ensi vuonna hän voi työskennellä uuden järjestelmän mukaisesti.

Miten päästä pois tästä tilanteesta, jos se on nyt kalenterissa, esimerkiksi helmikuussa. Kaikki on hyvin yksinkertaista - olemassa oleva yrittäjä poistetaan ja uusi yritys rekisteröidään, joka työskentelee ja maksaa valtion talousarvion vaaditusta verojärjestelmästä. Ja mikä tärkeintä, kaikki jää lain piiriin, ainoa haitta on suuri määrä paperityötä ja tarve kommunikoida valtion virkamiesten kanssa.

Asianajajat suosittelevat tutkimusajanjakson selvitystilaan mennessä, että he eivät heitä pois raportteja ja asiakirjoja, jotka ovat merkityksellisiä toiminnallesi vähintään neljä vuotta. Tietenkin tällaiset epämiellyttävät hetket tapahtuvat hyvin harvoin, mutta on parempi valmistautua odottamattomiin sääntelyelinten tarkastuksiin tai kiistanalaisten tilanteiden syntymiseen, jotka liittyvät (joskus hyvin kaukaisiin) entiseen liiketoimintaan.

Kun olet perehtynyt huolellisesti toimitettuihin tietoihin, voit valmistaa SP: n sulkemiseen tarvittavat asiakirjat ilman apua tai ylimääräisiä rahoituskuluja, jotta voit nopeasti suorittaa tämän menettelyn ja tuntea olonsa ilman pelkoa sakoista, vaatimuksista tai oikeudenkäynneistä. Suosittelemme myös tutustumaan materiaaliin - "miten sulkea ja velkojen kanssa".

Loading...