Mitä asiakirjoja tarvitaan SP: n avaamiseksi - luettelo tarvittavista asiakirjoista

Et tiedä mitä asiakirjoja tarvitaan IP: n avaamiseen? Tällöin sinun tulee lukea huolellisesti kaikki tämän artikkelin kohdat, jotka kertovat, miten yksittäisen yrittäjän asema saadaan mahdollisimman nopeasti ja helposti. Ensinnäkin on ymmärrettävä, että kyseessä on aikaa vievä menettely, joka koostuu useista peräkkäisistä toimista. Erityisesti sinun on tehtävä ilmoitus verosta, kerättävä kaikki tärkeät tiedot ja otettava yhteyttä rekisteröintiviranomaiseen. Jos asiakirjat täyttävät vaatimukset, tarkastuksissa työskentelevillä asiantuntijoilla ei ole syytä hylätä hakemusta.

Luettelo asiakirjoista, joita tarvitaan SP: n avaamiseen

Ja mitä tarvitaan IP: n rekisteröintiin alkuvaiheissa? Kuten jo todettiin, ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä verovirastoon, joka on vahvistettava erityisellä kuittauksella. Tässä asiakirjassa tarkastajan on rekisteröitävä hakemuksen vastaanottopäivä. Viiden päivän kuluttua hakemuksen jättämisestä yksilölle annetaan kaikki asiakirjat, jotka vahvistavat yksittäisen yrittäjän rekisteröinnin tai hylkäävät hakemuksen.

Samalla, jos negatiivinen päätös vastaanotetaan, asiakirjan virheisiin ja menettelyn rikkomuksiin liittyvät tiedot olisi liitettävä. Ne voidaan hakea muutosta viiden päivän kuluessa kieltäytymisen vastaanottamisesta. Luettelo PI: n avaamista koskevista asiakirjoista Vastauksena kysymykseen, mitä tarvitaan SP: n avaamiseksi, haluan välittömästi neuvoa tulevia yrittäjiä lukemaan huolellisesti Venäjän lainsäädännön nykyiset normit. Lisäksi, jos sinulla on kysymyksiä tai epäselvyyksiä asiakirjojen toimittamisesta, voit ottaa yhteyttä vihjelinjan alueelliseen verovirastoon. Nykyään on myös paljon hyviä asianajotoimistoja, jotka ovat valmiita auttamaan tulevia yrittäjiä.

Mikä on tarpeen IP: n rekisteröintiin:

• Sinulla pitäisi olla hakemus yksityisen yrityksen rekisteröimiseksi.

• yksityishenkilön henkilöllisyyttä osoittava siviilipassi;

• tutkimusajanjakson rekisteröintihakemuksen edustajan antama valtakirja;

• Valvontatulli;

• asiakirjat, jotka todistavat ulkomaalaisen oikeuden ostaa kiinteistöjä Venäjän federaatiossa;

• ulkomaalaisten oikeudellista läsnäoloa Venäjän federaation alueella koskeva asiakirja;

• Muut asiakirjat, jotka vahvistavat ulkomaalaisen henkilöllisyyden.

On huomattava, että jos olet ulkomaalainen, on parempi ottaa välittömästi yhteyttä asiantuntijoihin, jotka työskentelevät paperityön alalla yrittäjille ja oikeushenkilöille. Ne auttavat sinua tutustumaan kaikkiin rekisteröintitoimien vivahteisiin. Lisäksi hyvät asiantuntijat auttavat aina neuvontaa ja apua osana rekisteröintitoimia.

Valtion tullin maksaminen

Verotarkastusvirastoon rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat on suoritettava oikein. Tämä ei koske vain henkilötietojasi vaan myös tuloja. Erityisesti sinun tulee olla tietoinen siitä, että kun haet veropalvelusta, sinun tulee lukea huolellisesti vastaanottoa koskevat vaatimukset.

Erityisesti on tarpeen tutkia huolellisesti kaikki tiedot. Yritä olla tekemättä virheitä täyttäessäsi tietoja. Huomaa, että tämäntyyppisen kuitin on sisällettävä sen valtion allekirjoituksen, joka maksoi valtion varalle. On kuitenkin tärkeää määrittää oikea päivämäärä. Jos et tiedä, mikä asiakirjapaketti tarvitaan IP: n avaamiseen, niin tuskin tiedätte, että kuitin sisällössä olisi oltava seuraavat tiedot:

• sen veroviranomaisen nimi, jolle maksu suoritetaan;

• Vastaanottajan tarkistuspiste;

• yrittäjän rekisteröinnin täydellinen osoite;

• Valtion veronmaksajan alku;

• maksun nimi;

• yksilön TIN;

• tullin kustannukset;

• veronmaksupäivä;

• maksajan allekirjoitus;

• maksun saavan henkilön OKATO-koodi;

Rekisteröintimenettely

Jos haluat tietää, mitä asiakirjoja tarvitaan IP 2016: n rekisteröimiseksi, ei riitä, että rekisteröinti onnistuu. Sinun tulee ottaa huomioon, että Venäjän lainsäädännössä edellytetään rekisteröinnin asianmukaista rekisteröintiä ja rekisteröintiä. Tästä syystä on otettava huomioon seuraavat seikat:

1. Täyttääksesi rekisteröintihakemuksen voit käyttää automaattisia laitteita tai täyttää lomakkeen manuaalisesti. Kun itsesuunnittelu on välttämätöntä työskentelemään yksinomaan mustalla musteella. Tässä tapauksessa kaikki kirjaimet on kirjoitettava. Kun luot tekstitiedoston tietokoneessa tai kannettavassa laitteessa, teksti on tulostettava tiukasti mustavalkoisena.

2. Jokaisen indikaattorin kohdalla on erillinen kenttä. Näin ollen, kun täytetään kaikkia luokkia, ei ole tarpeen ylittää yhtä tai toista kohdetta varten asetettuja rajoja. On ehdottomasti kiellettyä laajentaa soveltamisalaa tai lisätä soluja kenttiin. Kukaan ei hyväksy tällaisia ​​lomakkeita!

3. Lomakkeen koko kenttä on täytettävä vasemmalta oikealle. Älä tee virheitä näissä asiakirjoissa. Luokittelu on kiellettyä sallia merkintöjä ja korjauksia. Hakemuksen lopussa on allekirjoitettava. Tällöin allekirjoitus vaatii ammattitodistuksen. Siksi hakemuksen on oltava asianajajan vahvistama.

4. On erittäin tärkeää, että kaikki sarakkeet täyttyvät yrittäjän kädellä, mutta ei joku muu.

5. Palvelumerkintöjen kenttien tulee olla tyhjiä. Hakijat eivät saa ylittää tällaisia ​​laatikoita ja täyttää oikeushenkilöt, jotka todistavat asiakirjan muodollisuuden;

6. Jos ulkomaalainen täyttää hakemuksen, asiakirjassa on oltava tiedot, jotka on otettu oleskeluluvasta tai maan väliaikaisesta oleskeluluvasta.

7. Kansalaisuutta koskevaan lausekkeeseen on sisällyttävä sen valtion koodi, jonka kansalainen hakija on.

8. TIN-osassa ilmoitetaan yksilön tiedot, jotka aikovat rekisteröityä IP: ksi.

Mitä tarvitaan SP: lle: hakemuksen sähköinen lähettäminen

Jos päätät lähettää sovelluksen sähköisesti, sinun on harkittava useita vaatimuksia. Erityisesti sinun on allekirjoitettava asiakirja sähköisen digitaalisen allekirjoituksen avulla. Samalla tällainen asiakirjojen IP-rekisteröinti ei vapauta edustajaa tarpeesta toimittaa hakemus verovirastolle notaarin välityksellä. On luonnollista käydä läpi kaikki rekisteröintivaiheet sähköisen verkon kautta, ei aina ole järkevää, koska virheitä esiintyy. Tästä syystä hakemusten allekirjoittaminen tapahtuu usein veroviranomaisen toimesta. Tässä tapauksessa allekirjoitus on suoritettava suoraan henkilölle, joka haluaa vastaanottaa PI: n.

Vaatimukset sisältävät mustien mustekynien käytön. Kysymykseen vastaaminen, mitä asiakirjoja tarvitaan IP-tilin avaamiseen, olisi pidettävä valtakirjana.

Säännöt valtakirjan täyttämiseksi tutkimusajanjakson avaamiseksi

Venäjän federaation siviililain säännöksen ensimmäisen kohdan mukaan, joka vastaa siihen, mihin asiakirjoihin tarvitaan UP: n avaaminen vuonna 2016, todistaa henkilön oikeudet edustaa toisen oikeussubjektin tai henkilön oikeuksia ja etuja ennen kolmatta, on tarpeen laatia valtakirja.

Tässä tapauksessa tässä asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

• Tietoja henkilöstä, joka väittää avaavansa tutkimusajanjakson. Tämä sisältää nimen, osoitteen, syntymäajan, pankkitilin tiedot, passin numeron ja sarjan, TIN.

• Tietoja henkilöstä, jonka nimissä valtakirja tehtiin. Tässä asiakirjan osassa on ilmoitettava tulevan yrittäjän edun edustajan nimikirjaimet, osoite, syntymäaika, pankkien tiedot, sarja ja passin numero.

• Tietoa valtuuksista, jotka siirrettiin edustajan edunvalvojalle, joka haluaa vastaanottaa PI: n. Tämä koskee erityisesti oikeutta luoda sähköinen allekirjoitus ja jättää hakemus erityisille rekisteröintiviranomaisille.

• Valtuutuksen on sisällettävä asiakirjan myöntämispäivä;

• Tiedot asiakirjan säilytysjaksosta. Venäjän federaation siviililain 186 §: n mukaan, jos ei ole vahvistettu, kuinka paljon tämä asiakirja olisi tallennettava, valtakirjalla voi olla oikeudellinen voima vuoden ajan. Miten valtakirja valmistellaan SP: lle

Tarkastellessasi, mitkä asiakirjat ovat välttämättömiä avaamaan unia Venäjällä, voit turvallisesti jatkaa asian käsittelyn kysymystä, sen täytäntöönpanoa ja toimittamista asianomaisille viranomaisille. Yksi tärkeimmistä vaiheista valtakirjan rekisteröinnissä on notaaritodistuksen antaminen. Tämä toimenpide on luonnollisesti tarpeen vain, jos hakija haluaa edustajansa edustaa oikeuksiaan ja etujaan. Muuten veroviranomaiset eivät vaadi tämän menettelyn kulkua. Tämän asiakirjan voi kuitenkin todistaa tänään sekä julkisen että yksityisen notaarin kanssa. Valitettavasti ihmiset eivät useinkaan pysty suorittamaan tätä menettelyä, koska kylässä ei ole vain notareita. Tässä tapauksessa se voi antaa muita valtuutettuja henkilöitä. Virkamiehen on ilmoitettava tiedot luonnollisesta tai oikeushenkilöstä, joka on ottanut määrätyt tullit. Miten valtakirjan vahingonkorvausmenettely on?

Tämän prosessin yhteydessä notari tarkastaa henkilökohtaisesti päämiehen henkilöllisyyden sekä etujen edustajan. Tarkastuksen yhteydessä määritetään, onko asiakirjan antanut kansalainen oikeudellisesti pätevä. Lisäksi notaarin on määritettävä, kuinka laillista on valtakirjan sisältö. Todentamalla asiakirjoja, jotka päämies on luonut, on tärkeää, että notaaria kuunnellaan huolellisesti. Hyvä asiantuntija kertoo edustajalle yksityiskohtaisesti valtuuksista, joita hän voi käyttää edustamaan seurakuntansa etuja. Menettelyn aikana on välttämätöntä, että kaikki osapuolet kantavat asiakirjat, jotka vahvistavat heidän oikeutensa:

• muiden valtioiden henkilöt;

• henkilöt, joilla ei ole Venäjän federaation kansalaisuutta;

• Venäjällä asuvat henkilöt painavalla pohjalla;

• henkilöt, jotka asuvat väliaikaisesti Venäjän federaation alueella.

Sinun pitäisi tietää, että kaikki näiden asiakirjojen yksityiskohdat ja niiden sisältö näkyvät tutkimusajanjakson rekisteröintihakemuksessa. Siksi, jos teet virheen jossakin menettelyn vaiheessa, sinun on aloitettava kaikki virheestä alkaen. Lisäksi hakemuksen on vastattava kaikkien PI: lle vaadittavien asiakirjojen pätevyyttä ja niiden toteuttamispäivää.

Yhteenvetona edellä mainittujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että yksityisen yrittäjän aseman rekisteröintimenettely on monimutkainen, peräkkäinen prosessi, joka edellyttää asiantuntijoiden väliintuloa. Erityisesti jos tämä tila on tarkoitettu vastaanottamaan ulkomaalainen kansalainen. Tietäen, mitä asiakirjoja tarvitaan yksittäisten yrittäjien avaamiseksi yksilöille, on tärkeää kerätä koko luettelo niistä, mutta myös järjestää kaikki oikein. Oikean täytön lisäksi hakijan on tunnettava hakemuksen rekisteröinti- ja rekisteröintivaatimukset. Vasta kun kaikki tarkastetut asiakirjat on tarkistettu veroviranomaiselle, hakija voi saada luvan rekisteröinnin suorittamiseen. Jos tulevalla yrittäjällä ei ole tarvittavia tietoja ja valmiuksia edellä mainittujen toimien suorittamiseen, on löydettävä takaaja. He yleensä kannattavat notaria. Sinun on oltava varma, että olet tullut toimivaltaiselle asiantuntijalle, joka tuntee asiaan liittyvät lainsäädännölliset artikkelit, joissa säädetään oikeasta menettelystä rekisteröintiasiakirjojen toimittamiseksi ja käsittelemiseksi yksittäisen yrittäjän aseman saamiseksi. Oikeushenkilön, jolle olet hakenut, pitäisi auttaa valtakirjan valmistelussa. Muuten asianajaja ei voi edustaa etujasi. Valtuutuksen rekisteröinnin jälkeen kaikki muut kysymykset hakijoiden sijasta hoidetaan haltijan toimesta.

Loading...